Magdalena Gajda - Polska

StartWykładowcyMagdalena Gajda - Polska
Rozwiń
Magdalena Gajda
Magdalena Gajda

Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość w Polsce. Przedstawicielka Polski w Europejskiej Radzie Pacjentów Chorych na Otyłość. Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Specjalistka ds. public relations, komunikacji społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także dziennikarka prasowa i internetowa – felietonistka, reportażystka i sprawozdawca sejmowy (specjalizacje: zdrowie, społeczeństwo – w tym osoby z niepełnosprawnościami). Autorka ok. 2 tys. artykułów, a także książki pt. „Cel: zdobyć i utrzymać pracę” – poradnika dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Współautorka publikacji pt. „O seksualności osób niepełnosprawnych” – wydawca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. W 2008 r. laureatka nagrody prasowej Głównego Inspektora Pracy za propagowanie w mediach problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i prawa pracy. Od 2003 r. związana zawodowo ze środowiskiem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.