Prof. dr hab. Janusz Siebert - Polska

StartWykładowcyProf. dr hab. Janusz Sieber...
Rozwiń
Prof. dr hab. Janusz Siebert
Prof. dr hab. Janusz Siebert

Profesor dr hab. n. med. Janusz Siebert – kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej GUMed oraz międzyuczelnianej pracowni naukowo-badawczej. Przewodniczący OP PTL i PTMR. Był dziekanem i prodziekanem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1978 roku pracował w Klinice Chorób Serca AMG przemianowanej następnie w I Katedrę i Klinikę Kardiologii. Przez pond dwadzieścia lat był konsultantem klinik torakochirurgii, kardiochirurgii i intensywnej terapii. Jest wykładowcą i współtwórcą międzyuczelnianego kierunku studiów inżynierii mechaniczno-medycznej oraz inżynierii biomedycznej. W ramach Austrian Science Fund jest recenzentem naukowym w dziedzinie pooperacyjnego migotania przedsionków. Obecnie zajmuje się badaniem udziału układu immunologicznego w powstawaniu zaburzeń rytmu serca, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, zastosowaniem metod bioimpedancyjnych w medycynie, szczególnie kardiografii impedancyjnej do badania układu krążenia z zastosowaniem metod telemedycznych. Jest współautorem czterech patentów i wdrożeń w zakresie kardiologii i elektroniki. Jest kierownikiem lub wykonawcą projektów międzynarodowych, zamawianych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz NCN, NCiBR.