Dr inż. Danuta Gajewska - Polska

StartWykładowcyDr inż. Danuta Gajewska - P...
Rozwiń
dr inż. Danuta Gajewska
dr inż. Danuta Gajewska

Dr inż. Danuta Gajewska – specjalista w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki. Od wielu lat związana z Katedrą Dietetyki SGGW, w której pracuje jako adiunkt. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu poradnictwa dietetycznego, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi poradniami specjalistycznymi w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, gastroenterologii i nefrologii. Koordynator programów badawczo-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i dietoterapii otyłości, skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz programów dotyczących dietoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Członek Komitetu Monitorującego Projekt nr KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego w latach 2011-2016 przez Instytut Żywności i Żywienia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jako Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki aktywnie działa na rzecz rozwoju standardów poradnictwa dietetycznego w Polsce i Europie.