Dr hab. Michał Pikuła - Polska

StartWykładowcyDr hab. Michał Pikuła - Polska
Rozwiń
dr hab. Michał Pikuła
dr hab. Michał Pikuła

Adiunkt w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (biologia molekularna) oraz Akademii Medycznej w Gdańsku (farmacja). Stopnie doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskał w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dr Pikuła bierze udział w realizacji szeregu projektów z zakresu nauk podstawowych oraz grantów rozwojowych dotyczących immunologii klinicznej, medycyny regeneracyjnej oraz farmakologii skóry. Jest również członkiem konsorcjum naukowego PhaStER realizującego wieloośrodkowy projekt NCBiR STRATEGMED Regennova, którego celem jest poszukiwanie nowych związków o właściwościach pro-regeneracyjnych. Dr hab. Michał Pikuła jest także członkiem szeregu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.