Mgr Paulina Metelska - Polska

StartWykładowcyMgr Paulina Metelska - Polska
Rozwiń
mgr Paulina Metelska
mgr Paulina Metelska

Koordynator programu „6-10-14 dla Zdrowia” realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Z programem związana od 2012 roku. Koordynator działań, członek zespołu dietetyków Programu „6-10-14 dla Zdrowia”. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: specjalista zdrowia publicznego, dietetyk. W ramach ciągłego doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, kierunek Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie. Uczestniczy w studiach doktoranckich realizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, gdzie prowadzi również zajęcia dydaktyczne dla studentów. Związana z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, w ramach którego bierze udział w realizacji projektów z zakresu zdrowia publicznego.