Towarzystwa współpracujące

StartTowarzystwa współpracujące
Rozwiń


Oddział Gdański Towarzystwa Chirurgów Polskich

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Oddział Gdański Towarzystwa Internistów Polskich


Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych (Sekstans)


Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego


Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością


Polskie Towarzystwo Dietetyki


Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmuptaiit.jpg
ptbno.jpg
ptd.jpg
ptp.jpg
ptzpid.jpg